Digitális témahét 2017

Digihet Logo

„Mélységes mély a múltnak kútja”

Beszámoló a Digitális Témahétről

Időutazásra indultunk a gyerekekkel. Olyan időutazásra, amely választ adhat a mindig bennünk bujkáló kérdésre:

Honnan jöttünk?

A kérdés megválaszolása azonban nem csak egyszerű válasz, mert magában rejti a következő kérdést is:

Merre tartunk?

A projekt indításakor nem csak eredetmondáinkkal ismerkedtek meg a tanulók, de megfogalmazták a témával kapcsolatos kérdéseiket is, és a közös munka során mindenki próbált választ találni a kezdetben feltett kérdésekre.

Bennem, a nap minden órájában ott voltak a kérdések:

 • Vajon képesek lesznek-e kis ötödikeseim a feladatok megoldására?
 • Vajon mennyire vagyok képes az érdeklődés fenntartására?
 • Vajon mindenki kielégítő választ kap-e kérdéseire?

Nem titkolom, néha a nap végén erős kétségeim voltak, de otthon –olvasva az online küldött reflexiós kérdőívek válaszait- mindig kaptam újabb muníciót a folytatáshoz.

A hét során a gyerekek rengeteg új ismeretet szereztek, és ami fontos: ezeket jórészt önálló kutatómunka során. Megtanulták, hogy az internet ugyan látszólag kimeríthetetlen ismeretforrás, de kellő kritika nélkül bizony tévútra is vezethet bennünket.

 • Kerestünk rengeteg információt, majd ezeket rendszereztük
 • Kerestünk a témához illő képeket, majd ezeket szerkesztettük
 • Szerkesztettünk információs térképet
 • Megfogalmaztunk a gyűjtött ismeretekkel kapcsolatos feladatokat
 • Készítettünk kollázsokat
 • Szerkesztettünk képregényt

Megtanultuk egymás munkáját korrekten értékelni, miközben nem feledkeztünk meg az önértékelésről sem.

Mindeközben próbáltunk egymással versenyezve játszani is.

Mivel a tevékenységek egy része online zajlott, ez kiváló alkalmat nyújtott az online kommunikáció fejlesztésére is.

Mégis talán a közös munka legnagyobb hozadéka nem a digitális eszközök, információforrások és alkalmazások használatában való jártasság fejlődése volt, bár ez sem elhanyagolható.

Jelentősen fejlődött:

 • az önismeret
 • a kooperációs készség
 • a kritikai gondolkodás
 • a szövegértelmezés

Az elkészült produktumokra minden csoport méltán lehet büszke, mert nem a végső megjelenés és tartalom adja ezek értékét, hanem az, vajon megtett-e mindent a csoport és benne minden tag a képességeihez mérten a lehető legjobb eredményért. Én úgy gondolom igen. A gyerekek nagyon sokat dolgoztak, és az ő lelkesedésük volt, ami nekem is energiát adott.

Mivel a projekt több műveltségterületet érintett, nem csak a gyerekek, hanem köztünk kollégák között is kiemelt volt az együttműködés. Köszönöm minden érintettnek a munkát, a segítséget!

Zárásként, ez talán lehet a projekt rövid értékelése is, a gyerekek szinte mindegyikéről érkezett kérdés.

„Máskor is fogunk projektet csinálni?”